lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Torsdag 23. Jun. 2022

Svanninge Hallen hårdt presset af stigende energipriser

De stigende energipriser tynger budgettet både i det private og det offentlige. Og i Faaborg-Midtfyn Kommune er Svanninge Hallen nu så presset, at bestyrelsen beder om henstand på betaling af afdrag på et lån fra kommunen.

Svanninge hallen er særligt udfordret på sin likviditet, da der de senere år er investeret i moderniseringer af hallen og nu kniber det med at kunne klare den daglige drift.

Derfor beder Svanninge Hallen nu om at måtte udskyde betalingen af det årlige afdrag på godt 24.000 kroner på et lån hallen modtog fra kommunen i 2011.

I Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er politikerne indstillede på at lade hallen udskyde betalingen for både 2022 og 2023 plus yderligere et år om nødvendigt. Det skal dog endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime