lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Torsdag 25. Nov. 2021

Politikere på Langeland går ned i løn fra næste år

Der bliver færre penge til medlemmerne af den kommende nye kommunalbestyrelse på Langeland end medlemmer i den nuværende kommunalbestyrelse får. Det er ikke sparsommelighed i kommunen, der er årsagen, men derimod et faldende befolkningstal.

Fyns Amts Avis skriver, at befolkningstallet på Langeland sidste år faldt til under 12.500, hvilket udløser en reduceret løn til borgmester Tonni Hansen, der går 95.000 ned i årsløn. Og lønnedgangen rammer resten af kommunalbestyrelsens medlemmer, da deres vederlag beregnes ud fra borgmesterens løn.

Samtidig er der også færre penge til vederlag til udvalgsformænd og næstformænd, da kommunen har oprettet et ekstra udvalg i forhold til i dag. Men kommunens økonomiske situation taget i betragtning er der ikke afsat flere penge til honorarer.

Alle partier er derfor enige om, at udgifterne skal holdes indenfor det nuværende budget, og det betyder, at formænd og næstformænd i de enkelte udvalg går ned i løn for at finansiere det nye udvalg, forklarer borgmester Tonni Hansen til avisen.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime