lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Mandag 18. Sep. 2023

Arbejde med cykelsti påvirker trafikken ved Hvidkilde

Arbejdet med at etablere en ny cykelsti mellem Ollerup og Svendborg er i gang og i den kommende tid vil arbejdet påvirke trafikken på rute 44 omkring Hvidkilde Gods.

Allerede nu er vejen delvist spærret, så kun ét spor er farbart og trafikken reguleres med lyssignal, mens der ryddes træer og buske langs kørebanen og trafiklyset vil blive flyttet rundt på strækningen i takt med at fældningsarbejdet skrider frem.

Når arbejdet rammer alléen ved Hvidkilde, skal der fældes flere store lindetræer, dels for at gøre plads til den nye cykelsti, dels fordi flere af træerne har en svampeinfektion og dermed også udgør en fare for trafikken.

Når træfældningen går i gang langs alléen, vil en del af Fåborgvej og Svendborgvej blive spærret for trafik i begge retninger, og trafikanterne bliver sendt ud på en omkørselsrute.
Det sker henholdsvis nu på fredag og lørdag den 22. og 23. september samt torsdag den 5. oktober og fredag den 6. oktober.

Vejdirektoratet vil i øvrigt senere planter nye lindetræer langs alléen som erstatning for de fældede træer.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime