lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Torsdag 25. May. 2023

Politikere vil redde Ærø Museum ved fusion med museum udenfor Ærø

Hvis Ærø Museum skal overleve som statsanerkendt museum, så skal der arbejdes på at finde et museum udenfor Ærø, som museet kan fusionere med. Det besluttede kommunalbestyrelsen på Ærø på et møde i går.

Ærø Museum er økonomisk trængt og har meddelt, at man i den nuværende situation ikke længere kan opfylde betingelserne for at drive museet som et statsanerkendt museum.

Museet lagde oprindeligt selv op til en fusion med Marstal Søfartsmuseum, men modstanden i Marstal mod en fusion har været så stærk, at Ærø Museum ikke kan se et frugtbart samarbejde for sig og politikerne har på den baggrund ikke ønsket at gennemtvinge en fusion mellem de to ærøske museer.

Ærø Museum og Ærø Kommune er da også allrede inden gårsdagens beslutning blevet kontaktet af et museum fra en anden kommune, som er interesseret i at etablere et samarbejde med Ærø Museum.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime