lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Fredag 20. Jan. 2023

Politikere vil afslutte strid om helårshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen på Ærø vil nu have afsluttet en langvarig strid om helårsbeboelse i Ærøskøbing.

Sagen handler om, hvorvidt nogle husejere i Ærøskøbings gamle bymidte uretmæssigt har anvendt deres huse som fritidsboliger, selvom husene skal bebos hele året.

Ærø Kommune har truet husejerne med både påbud og politianmeldelse og flere af sagerne er havnet i Planklagenævnet. Og forløbet har ikke været kønt, erkender flere kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Og nu har et flertal i kommunalbestyrelsen så besluttet, at al nuværende anvendelse af huse i Ærøskøbings bymidte skal lovliggøres, skriver Fyns Amts Avis.

Politikerne vil dermed trække en streg i sandet, så nuværende husejere kan fortsætte deres brug af huset som hidtil og så skal en ny lokalplan håndhæve kravet om helårsbeboelse fremadrettet.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime