lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Torsdag 22. Sep. 2022

Svendborg Kommune har fået en klimahandleplan

Svendborg Kommune har fået sin første klimahandleplan, som netop er blevet godkendt af en enig kommunalbestyrelse.

Planen rummer 49 konkrete indsatser, der skal gøre kommunen klimaneutral senest i 2050 og bedre sikret mod fremtidens voldsomme vejr. Planen er certificeret af det internationale C40-bynetværk og den grønne tænketank CONCITO og lever dermed op til målene i Paris-aftalen.

Med handleplanen står målene nu sort på hvidt og nu er det vigtigt, at der kommer handling bag ordene. Og det er ikke kun noget politikerne skal stå for, men en opgave som skal løses i fællesskab med borgere og virksomheder, siger formand for Svendborg Kommunes teknik- og miljøudvalg, Jesper Kiel.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime