lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Onsdag 24. Nov. 2021

Langeland Kommune vil have borgernes ideer til frisat ældreområde

Ikke kun politikere og medarbejdere i ældreplejen skal udforme fremtiden for ældreområdet på Langeland. Alle interesserede borgere inviteres også med i arbejdet og kommunen efterlyser derfor borgernes idéer til, hvordan arbejdet med den frisatte ældrepleje skal gribes an.

Den såkaldte velfærdsaftale på ældreområdet betyder, at Langeland Kommune er frisat for en række paragraffer i serviceloven, som vedrører driften af ældreområdet. I praksis betyder dog ikke, at alle regler skrottes på en gang. Kommunen frisætter derimod området i takt med, at man finder ud af, hvad der skal sættes i stedet for den nuværende praksis.

Og her vil kommunen altså også gerne høre borgernes idéer til, hvad der kan laves om eller gøres bedre. Input kan indsendes via en formular på kommunens hjemmeside og derudover vil der blive afholdt samtaler med en række borgere og pårørende tilknyttet ældreområdet. Kommunen vil desuden afholde et ældretopmøde i starten af det nye år, hvor alle med berøring til ældreområdet får mulighed for at deltage.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime