lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Mandag 20. Sep. 2021

Fynbus har givet kontrollører kamera på uniformen

Kontrollørerne i de regionale busser på Fyn og Langeland har nu kamera på uniformen. Ifølge Fynbus er det blevet nødvendigt, da tonen er blevet hårdere ude i busserne og samtidig har Fynbus i den seneste tid oplevet en stigning i antallet af gange, hvor det har været nødvendigt at tilkalde politiet i forbindelse med billetkontrol i busserne.

I situationer, hvor en samtale med en passager udvikler sig i en forkert retning, kan kontrolløren nu vælge at tænde for kameraet som et middel til at nedtrappe konflikten og samtidig dokumentere hændelsesforløbet.

Med brugen af de såkaldte bodycams forventer Fynbus fremover at se et markant fald i antallet af episoder om fysisk eller psykisk vold mod kontrollørerne. En lignende udvikling har man nemlig oplevet hos trafikselskabet Movia, der indførte bodycams for de københavnske buskontrollører for 6 år siden.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime