lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Torsdag 16. Sep. 2021

Svanninge Bakker og Sydlangeland kan få naturnationalparker

Svanninge Bakker og Sydlangeland er blandt 23 områder i landet, der er udpeget til at huse mulige naturnationalparker.

Sidste år afsatte et flertal i Folketinget penge til 13 såkaldte naturnationalparker, hvor naturen skal have mere plads og hvor det er planen at genskabe vandhuller og lade store pattedyr græsse året rundt til fordel for vilde planter og insekter.

På baggrund af 200 indkomne forslag til placeringer har Miljøministeriet nu udpeget en bruttoliste på 23 mulige steder. Både Svanninge Bakker og området på Sydlangeland, hvor der i dag går vilde heste, er egentlig for små i forhold til ministeriets krav om områder på minimum 500 hektar, men de er alligevel kommet med på listen for at sikre geografisk spredning af naturnationalparkerne over hele landet.

Nu bliver de relevante kommuner så bedt om deres input til de foreslåede steder og efter efterårsferien afholdes lokale offentlige arrangementer i de udpegede områder, hvor miljøministeren lover masser af plads til debat og input fra lokale borgere.

Ud af de 23 foreslåede steder bliver 10 endeligt udvalgt og det ventes at ske i december 2021.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime