lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Onsdag 15. Sep. 2021

Regionens budget vedtaget med stort beløb til fødende

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har indgået forlig om Region Syddanmarks budget for næste år. Mest iøjnefaldende er, at der i budgettet afsættes omkring 100 millioner kroner i drift og anlæg til at forbedre forholdene for fødende og barslende.

Pengene skal blandt andet bruges til flere hænder og sikre mere tid i jordemoderkonsultationerne og bedre forløb for nybagte sårbare familier i et samarbejde med Mødrehjælpen, ligesom der budgetteres med et stigende antal fødsler, der kræver ekstra tilførsel af ressourcer.

Der er også afsat penge til at forbedre de fysiske forhold på fødeområdet i Svendborg og så skal alle regionens 38 fødestuer omdannes til såkaldte sansefødestuer med naturbilleder og beroligende lyd og lys.

Derudover afsætter budgettet 12 millioner til forbedret arbejdsmiljø og trivsel blandt regionens ansatte, knap 15 millioner til forskellige indsatser på psykiatriområdet, herunder en mobil skadestue i Svendborg og så sikrer budgettet en fortsat stabil økonomi, der kan bære en række store engangsudgifter i forbindelse med flytningen af OUH til det nye supersygehus.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime