lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Onsdag 15. Sep. 2021

Politisk flertal vil ændre byråd til kommunalbestyrelse

Svendborgs byråd kan meget vel komme til at skifte navn til Svendborgs kommunalbestyrelse. Et flertal på syv ud af ni stemmer i Økonomiudvalget ønsker i hvert fald at ændre betegnelsen for kommunens folkevalgte bestyrelse, men det er op til byrådet at træffe den endelige beslutning om at ændre navnet.

Det er de Konservative, der har stillet forslaget om at ændre navnet ud fra et ønske om i højere grad at signalere, at den folkevalgte bestyrelse varetager hele kommunens interesser og ikke kun har fokus på Svendborg by.

Og forslaget fik i Økonomiudvalget opbakning fra Socialdemokratiet og Venstre, mens Enhedslisten undlod at stemme og Dansk Folkeparti var fraværende på mødet.

Dermed står navneændringen fra byråd til kommunalbestyrelse altså til at blive endeligt vedtaget i byrådet og ændringen vil dermed kunne træde i kraft fra årsskiftet.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime