lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Mandag 03. May. 2021

Nu skal Rudkøbings strandpromenade forskønnes

Langeland Kommune påbegynder nu arbejdet med at forskønne Strandpromenaden ved badeanstalten og Bellevue i Rudkøbing.

Kommunen efterlyste sidste år borgernes idéer til at gøre området spændende og indbydende og modtog mere end 100 idéer, hvoraf 10 blev udvalgt til at blive indarbejdet i området, blandt andet udsigtsparkeringspladser og forskellige faciliteter til ophold, leg, formidling og fysisk aktivitet.

I første omgang etableres en sti i området ud for badeanstalten, hvor der også skal forberedes for ny beplantning og senere, når tilladelser fra Kystdirektoratet foreligger, vil resten af projektet blive udført, herunder en ny trappe ud i vandet og en ny sandstrand.

Det er dog ikke alle de udvalgte borger-idéer, der ender med at blive realiseret. Blandt andet er muligheden for opstilling af en madvogn droppet og planlagte træer bliver erstattet af høje blomstrende buske. Ændringerne er sket efter dialog med naboer, høring i Handicaprådet og drøftelser med diverse myndigheder, oplyser Langeland Kommune.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime