lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Tirsdag 04. May. 2021

Beboere i Svendborg AndelsBoligforening får ny affaldsløsning

Siden efteråret har mange borgere i Svendborg Kommune sorteret deres affald i to ny affaldsbeholdere ved husstanden, men mange beboere i lejeboliger kom ikke med på sorteringsvognen fra starten, da der har været behov for at udvikle alternative løsninger til områder med mange lejeboliger.

Det har man dog nu rådet bod på i Svendborg AndelsBoligforening, hvor man netop har taget de første nye nedgravede affaldscontainere i brug. Her er det kun selve indkastet, der er synligt over jorden, mens selve affaldsbeholderen ligger under jorden og kan løftes op og tømmes i renovationsbilen.

Med løsningen reduceres lugtgener og renovationsfolkene slipper for at komme i fysisk kontakt med affaldet. Samtidig er kapaciteten på containerne større, så antallet af tømninger reduceres med op til 50 procent og endelig optager løsningen mindre plads på jordoverfladen end de gamle affaldsbeholdere, så der frigøres plads til pænere og mere attraktive udearealer.

I alt etablerer Svendborg AndelsBoligforening 54 affaldsstationer rundt om i deres afdelinger og de sidste ventes at stå klar til brug i løbet af juni måned.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime