lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Tirsdag 04. May. 2021

Svendborg Kommune arbejder på whistleblowerordning

Svendborg Kommune bør have en whistleblowerordning, hvor medarbejdere uden om det etablerede samarbejdssystem kan indberette alvorlige forhold som lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser i kommunens arbejde. Det mener SF, der har foreslået, at kommunen sætter gang i etableringen af en sådan ordning.

Forslaget bakkes op af Byrådet, der nu har bedt administrationen om at udarbejdet et beslutningsgrundlag for en whistleblowerordning, som belyser forskellige modeller for hvem, der kan stå for ordningen, for eksempel kommunens borgerrådgiver, en uafhængig advokat eller revisor.

Efterfølgende vil de mulige løsninger blive sendt i høring i blandt medarbejdernes repræsentanter, hvorefter den endelige beslutning om at etablere ordningen kan træffes i byrådet.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime