lyttil
Diablo play
FB

Nyheder

Dato: Mandag 19. Jun. 2017

Ny pendlerplads kan være på vej ved Svendborgmotorvejen

En ny og bedre pendlerplads kan være på vej nær Svendborgmotorvejens begyndelse ved Ring Nord i Svendborg.

I forbindelse med anlæggelsen af Svendborgmotorvejen pålagde Vejdirektoratet Svendborg Kommune at anlægge en pendlerplads i nærheden af motorvejen og hidtil har et
nedlagt vejareal mellem motorvejen og Odensevej været
anvendt til pendlerplads.

Men nu arbejder politikerne i Svendborg på at etablere en ny pendlerplads ved den østlige rundkørsel ved Ring Nord og motorvejen.

En ny pendlerplads med grusbelægning, belysning, beplantning,
affaldsbeholder og beskyttet cykelparkering ventes at koste 1,75 millioner kroner at etablere, men udgiften kan formentlig dækkes ved salg af den nuværende pendlerplads.

En forudsætning for at etablere pladsen er dog, at der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger kan findes 75.000 kroner årligt til driftsomkostninger.

 

 

<< Tilbage <<


lyttil
FB
Website © Uptime